Støjmåling

Med en støjmåling kan der gøres noget ved støj og dårlig akustik på arbejdspladsen.

Hos Melsing vil en støjmåling og rådgivning omkring støj og akustik typiske omhandle og imødekomme:

  • Støjmåling med dokumentation af støj og akustik.
  • Rapport med forslag til afhjælpende foranstaltninger og dokumentering af effekten.
  • Kontrol af at indkøbt udstyr ikke støjer mere end levereandøren har garanteret.

Vi sikrer desuden overholdelse af:

  • Krav fra kommunen om bygningsakustiske målinger i henhold til gældende bygningsreglement.
  • Krav fra Arbejdstilsynet om måling af støjbelastning i henhold til Arbejdsmiljøloven.

MERE INFORMATION

Kontakt teknisk chef Lasse Therkildsen eller CEO Morten Melsing for yderligere information, referencer eller konkrete tilbud og aftaler.