Raffinaderier

Melsing tilbyder mange typer af ydelser til raffinaderi industrien, herunder design, engineering og planlægning af nye produkter.

SPECIALISTER I TEKNISK DOKUMENTATION

Vi har erfaring med rør, ventiler, pumper, veksler og beholdere. Dertil alle former for bærende stål og fundamenter.

Vi deltager ligeledes som sparringspartner ved shutdowns eller optimeringsopgaver.

Med Melsing som samarbejdspartner sikres du fuld teknisk dokumentation klar til godkendelse ved tredjepart.

MERE INFORMATION

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information, referencer eller konkrete tilbud og aftaler.

Her på siden kan du desuden læse mere om  Projekter  og  Ydelser.

Projekter fra ind- og udland