Prototype test

Prototyper kan anvendes på forskellige niveauer i designprocessen og i varierende færdighedsgrad.

Fra idé til færdigt produkt

En prototype er en foreløbig udgave af et produkt, som fremstilles inden der påbegyndes en egentlig produktion af produktet.

Formålet med en prototype er at demonstrere og teste funktion og design. Er et produkt meget komplekst, kan der med fordel produceres en 0-serie, for at afgøre om produktet kan massefremstilles og eventuelle fejl fra prototypen er udbedret.

MERE INFORMATION

Kontakt vores teknisk chef Lasse Therkildsen eller CEO Morten Melsing for yderligere information, referencer eller konkrete tilbud og aftaler.

Se også