Risikovurdering

Hos Melsing har vi stor erfaring i teknisk risikovurdering, hvor risici bliver vurderet og struktureret objektivt.

Sikkerhed først

Risikovurdering er en vurdering af risici i forbindelse med en aktivitet eller ydelse. Den har til formål at sikre, at den givne opgave kan udføres uden risiko.

Risikovurderingen vil kortlægge både omfang og grad af eventuelle faremomenter og ligeledes anbefale tiltag, som kan fjerne eller mindske risikoen for skade.

MERE INFORMATION

Kontakt Teknisk Chef Lasse Therkildsen eller CEO Morten Melsing for yderligere information, referencer eller konkrete tilbud og aftaler.

Se også