Melsing ApS / Energi, Vind energi, Olie og gas, Industri, Byggeri, Infrastruktur, Miljø
Melsing Engineering og Consulting

Miljø

 Miljø

Miljø betyder "omgivelser" og omfatter i overensstemmelse hermed en nærmest uafgrænselig mængde af omgivelser samt vore relationer til disse omgivelser.

Et arbejdsmiljø kan f.eks. består af indeklimaet, siddestillinger, om væggene er malede i afstemte farver, om der er grønne planter, om man kan lave kaffe o.l., hvordan man har det med kollegaerne og med chefen, o.s.v.

Arbejdsmiljøets sociale relationer defineres også som det psykiske arbejdsmiljø, dvs. den påvirkning, som man psykisk påvirkes af i såvel positiv som negativ retning i løbet af arbejdsdagen.

Arbejdsmiljøet består således af en mængde små dele, som tilsammen udgør alle de omgivelser man arbejder i.

Det samme gælder naturmiljøet, dvs. vort forhold til naturen. Der er en mængde delemner under begreberne natur og miljø, f.eks. temperaturen, plantedækket, vinden, havstrømme, regnmængde, luftforurening, vandmiljø osv.

I forbindelse med vor forståelse for naturen og samfundets relationer til naturen afdækkes der stadig større og mere omfattende konsekvenser af måde at organsere vort samfund på. Disse dele af miljøproblematikken defineres ofte som miljøproblemer og antager en begrebsmæssig form i overensstemmelse hermed, nemlig som en eller anden form for forurening, eksempelvis luftforurening, vandforurening eller det næsten ultimative begreb klimaændring, herunder den menneskeskabt klimaforandring.

Miljø bruges også i en social sammenhæng om større eller mindre grupper af mennesker med mere eller mindre tæt tilknytning til hinanden, som f.eks. det autonome miljø, rockermiljøet, narkomiljøet, samt om sociale omgivelser med bestemte karakteristika, som filosofisk miljø eller musikalsk miljø.

Kategorien Miljø og samfund omfatter emner, der uddyber eller berører menneskets og/eller det menneskelige samfunds samspil med og eventuelle påvirkning af naturen. Kategorien strækker sig fra naturvidenskabelige grænseområder og dybt ind i samfundsvidenskaben, hvor specielt økonomi og politik spiller en stor rolle for opfattelse og håndtering af emner, der falder ind under kategorien Miljø og Samfund, herunder ikke mindst strategier for en mere bæredygtig udvikling.

Melsing deltager aktiv i Miljø og Samfundsdebatten, det gør vi af forskellig årsager; men først og fremmest fordi vi vedkender os at være en del af det menneskeskabte miljø, på godt og ondt.

Vi bestræber os til enhver tid på at tilvejebringe de mest miljøvenlige løsninger til størst mulig gavn for det globale samfundet.

Melsing deltager i opbygning, beskyttelse og vedligeholdelse af mljøet, ofte i form af miljøanlæg og gerne som delleverancer eller kollegialt samarbejde.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger og en uformel drøftelse vedr. fordele ved at samarbejde med melsing.

senest opdateret den august 2011/ekm