Melsing ApS / Energi, Vind energi, Olie og gas, Industri, Byggeri, Infrastruktur, Miljø
Melsing Engineering og Consulting

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur er en betegnelse for summen af de systemer, der forbinder enheder i et større system. Begrebet bliver ofte brugt om transport- og kommunikationssystemer lokalt, nationalt og internationalt.

Vi har valgt at opdele infrastruktur i tre hovedgrupper:

1. Tekniske anlæg
2. Transportanlæg
3. Byg og anlæg

Tekniske anlæg, opdelt i:

- forsyningsanlæg, som vandforsyning, fjernvarmeforsyning, elektricitetsforsyning, gasforsyning (herunder naturgas), telefon- og telegrafnet samt olieledninger.

- behandlingsanlæg, som spildevandsbehandling, affaldsbehandling herunder lossepladser, forbrændingsanlæg, sorteringsanlæg og anlæg for kemisk affalds behandling.


Transportanlæg opdelt i:

- veje med dertil knyttet transport.
- sporlinier, som jernbaner o.l.
- flyvepladser og lufthavne
- havne i form af færgehavne og godshavne. 
- den kollektiv trafik, som er et vigtigt området.


Byg og anlæg, opdelt i:

- broer
- tunneller
- dæmninger
- kanaler


Tidligere udgjorde byporte et byggeri til sikring af kontrollen med hvilke varer, der førtes ind og ud af købstaden. I bjergområder kan pas være sprængt, gravet, boret eller på anden måde kunstigt skabte for at sikre fremkommelighed.

I den fysiske planlægning behandles infrastrukturen som regel under delemnerne:

1.trafik,
2.offentlige forsyningsanlæg,
3.miljøbeskyttelse.
 

Et lands eller en bys infrastruktur spiller en afgørende rolle, når en virksomhed skal finde en velegnet lokalitet til nye produktions- eller kontorfaciliteter. For en eksportvirksomhed vil det f.eks. være en fordel at lægge produktionen på et sted med nem adgang til motorveje, havne og lufthavne.

Anden brug:
I forbindelse med militæroperationer, taler man også om en infrastruktur i form af radarstationer, flyvepladser, olieledninger, magasiner o.l.

Melsing deltager i opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur, oftest i form af delleverancer eller kollegialt samarjelde.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger og en uformel drøftelse om netop din virksomheds fordele ved at samarbejde med melsing.

senest opdateret den august 2011/ekm