Melsing ApS / Energi, Vind energi, Olie og gas, Industri, Byggeri, Infrastruktur, Miljø
Melsing Engineering og Consulting

Olie og gas

Olie og Gas m.v.

De fossile brændstoffer og fossile brændsler er en energireserve, der har ligget i jorden gennem millioner af år. Her er organisk materiale blevet udsat for et meget højt tryk, og dermed blevet til forskellige fossile brændstoffer.

Fossil betyder "opgravet". Fossile brændstoffer er således opgravede brændstoffer.

Der findes flere typer af fossile brændstoffer og brændsler. Nogle af de mest betydningsfulde er kul, tørv, olie og naturgas

melsing er leverandør af ingeniør- og konsulentydelser til det internationale marked for fossile brændstoffer. Vi projekterer rør og procesanlæg til gasbehandlingsanlæg, vi leverer konceptløsninger og engineering til olie- og gasindustrien, vi projekterer stålstativer, gallerier m.v. til kraft- og kraftvarmeværker og vi oplever i disse år en stadig stigende efterspørgsel fra vorer kunder indenfor energisektoren, som vi bl.a. serviserer med:

  • Udvikling
  • Design
  • Tegning / Konstruktion
  • Beregning
  • Dokumentation
  • FEM Analyser
  • Simulering
  • Manualer og beskrivelser  

Fossile brændstoffer er en meget vigtig energikilde, som udgør ca. 90% af klodens energiforbrug. Problemet med fossile brændstoffer er imidlertid, at de desværre ikke er vedvarende.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger og en uformel snak om netop din virksomheds fordele ved at samarbejde med melsing.