Melsing ApS / Energi, Vind energi, Olie og gas, Industri, Byggeri, Infrastruktur, Miljø
Melsing Engineering og Consulting

Organisation

Melsing er en virksomhed med en flad ledelsesstruktur. Ledelsen består af daglig leder Morten K. Melsing og teknisk chef Erling K. Melsing. Virksomhedens medarbejdere er selvstændige, velfunderede ingeniører, der refererer direkte til ledelsen. Alle medarbejdere har en basisuddannelse som civil- og/eller diplomingeniører med spidskompetenser inden for de fagområder vi tilbyder.

Organisatorisk er vi opdelt i en afdeling for Engineering og en afdeling for Consulting, afdelingerne har fælles tegnestue og den enkelte medarbejder har udover sit speciale en tværfaglig funktion.

Viden og nyskabelse

Praktisk erfaring kombineret med teoretisk viden og nyskabelse er egenskaber, vi målrettet vedligeholder og udvikler til størst mulig gavn for vore kunder og samarbejdspartnere.

Projekter varetages af projektledere med ansvar for, at virksomhedens daglige rutiner følges, samt målsætning, kvalitetspolitik og aftaler opfyldes.

Vidensbaseret organisation

Vi er en vidensbaseret organisation. Vi deltager i de kurser, seminar og konferencer vi finder attraktive for at vedligeholde og udvikle vor viden indenfor engineering og consulting; men vi udvikler os først og fremmest gennem de opgaver vore kunder betror os.

senest opdateret august 2011/ekm